• Follow Us:
  • +91-700-9075-928 (India)
  • +1-646-945-6040 (U.S.A.)
  • |
  • info@classifiedmatrimonial.com
Matrimonial & Classified

Matrimonial

BRIDE WANTED

    ID: CMMAT-48
25. ਇੰਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਟ ਸਿੱਖ,” ਗਿੱਲ “, 23 ਸਾਲਾ, 6 ਫੁਟ ਲੰਬਾ +2 ਪਾਸ, ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੋਹਣੇ ਸੁਨਖੋ, ਨਸ਼ਿਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲੜਕੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਮੀਗਰਾਂਟ ਜਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕਾਲ ਕਰੋ: 403-561-0423 ਜਾਂ 403-903-1284 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Reply to ad