• Follow Us:
  • +91-700-9075-928 (India)
  • +1-646-945-6040 (U.S.A.)
  • |
  • info@classifiedmatrimonial.com
Matrimonial & Classified

Matrimonial

GROOM WANTED

    ID: CMMAT-53
30. ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਮਪਲ, ਜਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ,26 ਸਾਲ 5’8” ਸੁੰਦਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਉੱਚੀ ਲੰਬੀ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗੇ ਫਦਰ ਸਟਡੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਧੀਆਂ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਲੜਕੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ,ਇੰਮੀਗਰਂਟ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। .ਮੋਨਟਰਿਆਲ ਤੇ ਟਰੱਟੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਨ।। ਫੋਨ 438-630-2039
Reply to ad