• Follow Us:
  • +91-700-9075-928 (India)
  • +1-646-945-6040 (U.S.A.)
  • |
  • info@classifiedmatrimonial.com
Matrimonial & Classified

Matrimonial

GROOM WANTED

    ID: CMMAT-57
ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ,ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕਦ 5-5" ਸੁੰਦਰ- ਸ਼ੂਸੀਲ, ਉਚੀ ਲੈਮੀ MPT fortis Hospital, Mohali ਵਿਚ Senior Therapist ਦੀ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਲਈ ਕੈਨੋਡਾ ਤੋਂ ਪੜੇ ਲਿਖੇ, ਵਲ ਸੈਟਲਡ , ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋ ਦੂਰ ,ਚੋਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਦਾਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਧੀਆਂ ਸੈਟਲਡ ਹਨ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਟਸ ਐਪ 647-966-9100 ਜਾਂ 11-9198148-52005
Reply to ad